På Skarven fikk ingen fyken under pandemien. Det merket de godt på økonomien