Eldre dame mister lappen etter frontkollisjon

foto