Det kommer fram i forslaget til statsbudsjett for 2023.

14 prosent av skattyterne i Norge har skattbar formue. De andre 86 prosentene påvirkes dermed ikke av dette forslaget.