Stor verdioppgang i fiskeriene – sysselsettingen størst i Troms og Finnmark