Seks personer i slåsskamp – én kjørt til legevakta