Væpnet politi med skjold pågrep mann for familievold: – Mistenkte satt oppå et tak