Oljesøl forårsaket trolig kollisjon mellom MC og bil

foto