– Vi er tvunget til å stanse elektrisitetsimporten fra og med 14. mai, opplyser RAO Nordic , som er et datterselskap av det statlige russiske energiselskapet Inter RAO.

– RAO Nordic er ikke lenger i stand til å betale for elektrisiteten som importeres fra Russland, heter det videre.

Det statlige selskapet som opererer elektrisitetsnettet i Finland, Fingrid, reduserte i forrige måned importen av elektrisitet fra Russland som en reaksjon på landets krigføring i Ukraina.

Fingrids sjef Jukka Ruusunen sa da at Finland var forberedt på full stans i strømimporten fra Russland.

– Finland er ikke avhengig av å importere elektrisitet fra Russland, la han til.

Ingen krise

Omtrent 10 prosent av elektrisiteten som benyttes i Finland har til nå kommet fra Russland, men kutten innebærer ingen krise, understreket Fingrid fredag.

– Mangelen på import fra Russland vil bli kompensert ved å importere mer elektrisitet fra Sverige og ved å produsere mer elektrisitet i Finland, sier Fingrids visepresident Reima Päivinen i en pressemelding.

Ifølge Ruusunen kan Finland også måtte komme til å kutte i eksporten av elektrisitet til Estland.

Mulig gass-kutt

Finland importerer også gass fra Russland men er ifølge den finske avisa Iltalehti advart om at det kan bli full stans også i disse leveranse.

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov avviste fredag saken i Iltalehti som uriktig og understreket at russiske Gazprom er en pålitelig leverandør.

Mesteparten av gassen som benyttes i Finland kommer i dag fra Russland, men den russiske gassen dekker bare for rundt 5 prosent av finnenes energibehov.