– PCOS er den vanligste hormonelle forstyrrelsen blant kvinner i fertil alder, men det tar som oftest to år før kvinner får diagnosen. Årsaken er at symptomene ofte er ulike fra pasient til pasient, og fordi legene ikke kan nok om dette til å fange det opp på et tidligere tidspunkt, sier Silje Helsing Følkner.

Hun er på sitt fjerde år i medisinstudiet, og skriver for tiden en masteroppgave om kvinnehelse. I masteroppgaven ønsker hun å undersøke legers kunnskap omkring diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter med PCOS.

– Ei venninne av meg fikk påvist PCOS, men det tok veldig lang tid. Det var først da hun ville bli gravid, og det ikke gikk på skinner, at hun ble diagnostisert. Jeg synes det er rart at vi vet så lite om en så vanlig plage, og det motiverte meg til å fordype meg i temaet, sier Følkner.

VIL BLI GYNEKOLOG: Medisinstudent Silje Helsing Følkner ønsker å spesialisere seg som gynekolog etter endt studie. – Da jeg skulle til gynekolog i Tromsø, fant jeg ut at det kun er en kvinnelig gynekolog man kan gå til via fastlegen. Da måtte jeg le. Det er ganske utrolig, sier hun. Foto: privat

14 prosent av alle kvinner i fertil alder er rammet

PCOS er en tilstand som kjennetegnes av symptomer som økt nivå av mannlige kjønnshormoner, mange små blærer (cyster) på eggstokkene og sjeldne eller uregelmessige menstruasjoner.

Det klassiske symptombildet består av unormal hårvekst på kropp og ansikt, kviser, manglende eller sparsomme menstruasjoner, barnløshet og overvekt, men man trenger ikke ha alle symptomer, og de kan være ulike fra kvinne til kvinne.

14 prosent av alle kvinner i fertil alder er rammet av syndromet.

– Rådene pasientene ofte får er å gå ned i vekt og å begynne på P-piller. Det er sant at vektnedgang kan hjelpe på symptomene, men det er for dårlig at det er det man skal få i fleisen etter å ha gått i flere år og ventet på hjelp, sier medisinstudenten og utdyper:

– Vi må få mer fokus rundt PCOS, vi må snakke om det, leger må kunne mer om det, og det må forskes på. Det er ikke bra nok at vi ikke har bedre råd å komme med enn å fortelle noen som har uforskyldt vektoppgang grunnet en hormonforstyrrelse at de må gå ned i vekt.

Kan føre til angst, depresjon og dårlig selvbilde

Følkner forteller at PCOS har dukket opp som tema på to forelesninger under de fire årene hun har gått på studiet. Da har de kun fått vite det generelle, og så hoppet videre.

– Vi har lært veldig lite om det, og det er veldig synd. Heldigvis begynner det å komme en del forskning nå, og man kan se en økning rundt fokuset på kvinnehelse.

– Hvorfor er det så viktig å få økt kunnskap rundt PCOS?

– For mange kan PCOS forringe livskvaliteten, og man kan få tilleggssymptomer som angst, depresjon og dårlig selvbilde. I tillegg ligger det en egen trygghet i å få en diagnose, å vite hva det er som feiler en. Det er først da man kan finne sine egne metoder for å beherske syndromet.

ØKT FOKUS: – Vi må få mer fokus rundt PCOS, vi må snakke om det, leger må kunne mer om det, og det må forskes på, sier Silje Helsing Følkner. Foto: Ronald Johansen

Frykter store kunnskapshull

Medisinstudenten skal sende ut spørreskjema til alle leger i Nord-Norge for å kartlegge deres kunnskap rundt PCOS. Hun håper at så mange som mulig tar seg tid til å besvare den.

– Målet er at kvinner med denne sykdommen på sikt kan føle seg bedre ivaretatt av helsevesenet. Jeg er helt avhengig av at legene svarer på undersøkelsen, ellers kommer jeg ingensteds.

– Hva tror du at du vil finne?

– Jeg er veldig spent. Jeg håper at de kan masse om PCOS, men jeg frykter at det er store kunnskapshull, slik man har sett i lignende studier i blant annet USA.

– Og det er jo ikke så rart. Det meste av forskning baserer seg historisk sett rundt plagene til middelaldrende menn.

– Hvordan går det med venninna di som har PCOS, forresten?

– Det går bare bra. Hun er gravid nå, og har det veldig fint, sier Følkner.