Sparebanken noe tilbake første kvartal: Konsernsjefen likevel positiv