Gir 690 millioner kroner til fastlegeordningen i statsbudsjettet