– Først vil jeg si lihkku beivviin og gratulere alle med dagen, sier statsminister Jonas Gahr Støre til VG.

Støre startet den samiske nasjonaldagen på Nedre Bekkelaget skole, hvor han markerte sammen med samiske elever.

– Det er veldig flott å se alle de dyktig lærerne, men også barn som ikke har samisk bakgrunn får også kunnskap om det samiske på en måte som er bra i Oslo. Det bor jo mange samer i Oslo.

Støre brukte også sin fridag søndag på å se den nye spillefilmen om Alta-aksjonen, «Ellos eatnu – La elva leve» – som han gir en strålende anmeldelse.

– Det var en sterk film. Jeg husker jo selv tilbake igjen fra all debatten rundt Alta og utbyggingen. Men det å se den fra dette samiske perspektivet og hva det gjorde for identiteten til en ung kvinne, det var en sterk formidling. Det var kjempefint, sier han.

FEIRING: Jonas Gahr Støre tilbragte morgentimene på Nedre Bekkelaget skole, hvor samenes nasjonaldag ble feiret av de kommende generasjoner. Foto: SMK

Flagger hjemme hos Støre

– Det er en glede å se at det heises samiske flagg stadig flere steder. Nå henger det også foran statsministerboligen. Samisk kultur og ikke minst musikk kommer frem som et viktig uttrykk som ikke bare er noe samer i Norge setter pris på, men som er verdsatt veldig bredt i landet vårt, slår statsministeren fast.

VG har snakket med alle de ulike sametingspresidentene fra 1989 og fram til i dag i anledning 6. februar. Viktig for dem alle er at samisk språk må bevares og utvikles.

Også Dagfinn Høybråten, som leder sannhets- og forsoningskommisjonen, mener utviklingen går i feil retning, og han frykter for de samiske språkene om ikke det tas radikale grep fra storsamfunnet.

Utfordringer med språkopplæring

Statsministeren anerkjenner utfordringene de løfter.

– Vi har fortsatt utfordringer i forhold til å kunne tilby samiske barn språkopplæring, som er viktig for kultur og identitet. Og sannhets- og forsoningskommisjonen får vi vente på rapporten fra. Men for regjeringen er det å kunne sikre språkopplæringen i barnehage og skole viktig. Det kommer vi med en stortingsmelding på nå utover året.

– Samiske ledere påpeker at de har rettigheter – men at barn og elever likevel ikke får opplæringen de har krav på?

– Nei, her er det gjort for lite de siste årene. Og det er ikke noe man klarer å snu bare på et halvår til et annet. Jeg besøkte barneskolen i Tana for et par år siden, hvor en av lærerne var gravid og skulle ut i fødselspermisjon, og hadde dårlig samvittighet for at noen ble borte fra undervisningen. For hva ville da tilbudet bli til barna? Så det kan være ganske kritisk.

– Har beklaget tidligere

Sannhets- og forsoningskommisjonen vil legge fram sin rapport i juni, hvor de skal ta for seg uretten gjort mot samer, kvener og skogfinner som følge av fornorskningen.

Allerede har Høybråten i VG varslet noen av hovedlinjene de vil legge fram:

  • Fornorskningen pågår fortsatt, særlig med tanke på samisk språk.

  • Det store oppgjøret med fornorskningen har uteblitt, mener han.

  • Det må tas drastiske grep for å bevare språkene.

Støre vil ikke kommentere Høybråtens utsagn, men vil vente til kommisjonen legger fram sin rapport for Stortinget.

– Jeg vil ikke legge til noe på det nå, for vi venter på å få deres rapport. Det har jo vært beklagelser gitt fra både konge og statsminister tidligere. Men vi skal gå grundig i den rapporten når den kommer.