Hole kommune sier nei til minnesmerke på Sørbråten