Fireåring med norsk statsborgerskap kan bli kastet ut av landet