Kommuneoverlege mener det blir krevende å teste alle med symptomer