Pfizer og Biontech søker om vaksinegodkjenning i EU og Norge

foto