Hjernekirurg får ikke fremmet erstatningssak for Høyesterett

foto