Togtrafikk mellom Østerrike og Italia åpnet etter mistanke om virus