20-åring må i retten etter å ha kjørt bil i hasjrus