Glede i opposisjonen – fant sammen om eggdonasjon og assistert befruktning til enslige

foto