Strålingen i Stillehavet normalt igjen etter Fukushima