Sivilforsvaret bruker mest tid på leteaksjoner

foto