I løpet av høsten legger regjeringen fram Gründerplanen, som et ledd i å bedre vilkårene til dagens og morgendagens entreprenører, og reiser nå land og strand for å få innspill fra dem som allerede har etablert seg. Fredag fikk gründere og gründerbedrifter tilknyttet Flow si sin mening om hva staten kan gjøre for å motivere til økt gründerskap.

– Gründere er avhengig av kapital fra investorer som våger å satse på det ukjente. Vårt inntrykk er at pengene sitter løsere i Oslo. Regjeringen kan gjøre det mer attraktivt for folk å satse på gründerskap, sier Andreas Nilsen, gründer og medeier i Flow.

Belønne næringslivet

Norge har mindre gründerskap enn andre land i OECD, og antall nyopprettede selskaper har gått ned de siste ti årene. Norske investorer og statlige støtteordninger er langt mer skeptiske til å gå inn i risikoprosjekter enn i andre land. Daglig leder Ruben Nergård i Plus Point mener at staten må hjelpe til med en helhetlig kulturendring, og viser til Finland hvor holdningen er at man ved å investere i noe nytt er med på å skape nye arbeidsplasser.

– Staten kan her gå inn med økonomiske incentiver, der investorer kan få et skattefradrag som belønning for å satse på en god idé. På den måten er de med på å minimere risikoen, sier Nergård.

Utvikle egen landsdel

Blant gründerne rundt bordet på Flow hersker det bred enighet. Til tross for at Tromsø ligger et stykke unna de store gründermiljøene i Oslo, så vil de sammen bygge opp entreprenørskap i egen landsdel. Gründerne mener at staten bør oppmuntre til langt flere private gründerhus som Flow for å sikre kompetent kapital.

– Vi vil bygge spennende og kompetente gründermiljøer i nord. Da trenger vi også at det offentlige matcher private midler, for eksempel i etableringstilskudd til nye gründere, sier spillgründer Kim Daniel Arthur.

Prioriterer gründere

Statssekretær Dilek Ayhan (H) i Næringsdepartementet har selv bakgrunn som gründer, og har sammen med næringsminister Monica Mæland satt gründervirksomhet på dagsorden. Innovasjon Norge har allerede sett store forandringer med økt kapital, effektiviseringstiltak og nye krefter i ledelsen. Gründerplanen vil også forbedre og forenkle tungrodd statlig byråkrati, lover Ayhan.

– Vi trenger at flere etablerer nye bedrifter innenfor nye næringer. Vi ønsker å stimulere til vekst og vi skal snu den negative trenden. Det er mye spennende som skjer i denne sektoren, og Flow er et godt eksempel på at man kan lykkes. Det er en særegen energi og enorm kapasitet som de har fått på plass på kort tid, sier statssekretæren.

foto
DRAHJELP FRA POLITIKERNE: Spillgründer Kim Daniel Arthur mener at staten bør tilrettelegge slik at næringslivet våger å satse på nye ideer. – I tillegg må vi forholde oss til tungrodde og langsomme byråkratiske systemer. Det dreper kreativiteten, sier han. Foto: Siv Eli Vuolab.
foto
LYTTET: Statssekretær Dilek Ayhan (H) møtte gründer- og investormiljøene i Tromsø fredag. Regjeringen vil i løpet av høsten komme med ny plan som skal oppmuntre til økt gründervirksomhet. Foto: Siv Eli Vuolab.