Norge og Polen undertegnet avtale om EØS-penger

foto