Eksperter kritiske til tvang for å bekjempe ebola

foto