Trump: Hongkong ikke lenger berettiget til særbehandling