FN: Kritisk mangel på kjemikalier til virustest

foto