Stor pågang og lang ventetid på teststasjoner i Oslo

foto