Stortingspresidenten bekrefter: Bedrageritiltalte Liadal får ikke etterlønn fra Stortinget