Slagsmål, tyveri og ordensforstyrrelser preget natten