Mange personer med tinnitus i Norge plages unødig fordi de i første møte med helsevesenet får feil eller mangelfull informasjon, konkluderer en ny rapport fra Sintef.

– Vi hører daglig historier om utmattelse og nedsatt livskvalitet som kunne vært bedret med relativt enkle grep. Det er vanskelig å forstå hvorfor helsemyndighetene har forsømt dette feltet så lenge, sier generalsekretær Inger Helene Venås i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).

– Vi trenger styrket kompetanse hos fastlegene, flere mestrings- og rehabiliteringstilbud, og retningslinjer for hvordan tinnitusrammede skal følges opp, legger hun til.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra HLF.

Opplevelsen av tinnitus er unik fra person til person. Vanlige beskrivelser er en susende, fresende, ringende eller plystrende lyd. Andre beskriver det som lyden av gresshopper, metall, sekkepiper, summing eller vann som renner, skriver Helse-Norge.