Svenn A. Nielsen (67) rykker opp fra prest til prost

foto