FHI: Trolig ikke så effektivt å stenge skoler

foto