Faktasjekk: Så mange ufaglærte underviser i Tromsøskolen

foto