Volden på Mellomvegen: – Det har ikke karakter av et overfall

foto