Tirsdag klokken 13 overleverte SV sin kravliste til Ap og Sp før første forhandlingsmøte om revidert nasjonalbudsjett.

Nøyaktig en time senere var partiene ferdige. Neste møte er onsdag klokken 11.30.

– Vi har hatt en konstruktiv oppstartssamtale, sier Eigil Knutsen (Ap), som leder finanskomiteen på Stortinget.

Mye står på spill

Han legger imidlertid ikke skjul på at det kan bli tøffe tak. Mye står på spill for partiene, sier han.

– Forhandlinger om budsjett er alltid vanskelig. Det er fordi det er tre ulike partier som skal stå inne for det som blir vedtatt, sier Knutsen.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski vil ikke gå inn på de konkrete kravene hennes parti har fremmet for Ap og Sp, men sier SV er opptatt av å gi folk mer å rutte med.

– For oss er det viktig å få økt en del av ytelsene for dem som har aller dårligst råd, som sosialhjelpen, men også brede ytelser som barnetrygden, som kommer godt med for flere, sier Kaski.

Vil ikke øke oljepengebruken

I tillegg til å øke ytelsene, går SV inn i forhandlingene med krav om å styrke sykehusøkonomien.

– Det er dyre ønsker dere kommer med?

– Vi foreslår et opplegg der vi ikke kommer til å øke oljepengebruken. Vi har et forslag til inndekning i vårt forslag, så det kommer også til å bli en del av diskusjonen med regjeringspartiene, sier Kaski.

Hun vil ikke gå inn på hvor SV henter pengene fra, men sier at partiet hennes har noen forslag på skatt, samt noen forslag til omprioriteringer i budsjettet.

I et intervju med VG tirsdag sier Kaski og SV-leder Kirsti Bergstø at de har lagt inn krav om økt formuesskatt i forhandlingene.

Ap holder igjen

Ap er på sin side opptatt av å holde tilbake på pengebruken.

– Det har vært nødvendig å kompensere sykehus, eldreomsorg, politi og forsvar på grunn av prisveksten for å unngå store kutt. Derfor har det vært rom for få politiske satsinger fra regjeringen. Det kommer også til å være vår innstilling inn i dette, sa Knutsen til pressen før møtet.

Han påpeker at regjeringen alt har prisjustert ytelser i sitt forslag til revidert budsjett, i tillegg til at det i år er lagt opp til et godt trygdeoppgjør.

Beklager Trollvind-utsettelse

Kaski krever også gjennomslag på klima i forhandlingene med Ap og Sp.

– Vi må få fortgang i omstillingen til det grønne skiftet for å lykkes med omstillingen vekk fra oljeindustrien og over til grønne næringer, men også få kuttet klimagassutslipp sånn at vi kommer i mål med målsettingene Stortinget har vedtatt for 2030, sier Kaski.

SV har tidligere flagget at de vil kreve at Equinors havvindprosjekt «Trollvind» realiseres i budsjettforhandlingene med Ap og Sp. Mandag ble det kjent at Equinor utsetter prosjektet på ubestemt tid.

Det beklager Kaski. Hun vil imidlertid ikke svare på om Trollvind-prosjektet fortsatt blir tema i forhandlingene.

– Det er enormt synd. Det burde vært gjennomført, sier Kaski.

Finanskomiteen på Stortinget har frist til 9. juni med å levere sin innstilling, før budsjettet skal vedtas i Stortinget 16. juni.