Regjeringspartiene kom i forrige uke til enighet med Venstre og Pasientfokus, men forslaget sto dermed med knappest mulig flertall. Samlet har de fire partiene 85 mandater – akkurat nok til å sikre flertall i Stortinget.

Nå varsler Rødt, som har ni stortingsrepresentanter, at de vil stemme subsidiært for forslaget. De vil sikre at det ikke skjer noe som vipper flertallet i siste sving.

– Det er historisk viktig at Stortinget innfører en grunnrenteskatt på oppdrett. Rødt ønsker en høyere skattesats på superprofitten i oppdrettsnæringen, men støtter subsidiært forliket som ligger på bordet. Dermed setter vi nå spikeren i kista for Høyre og Frps forsøk på spill og utsettelse, sier partileder Bjørnar Moxnes til NTB.

Frp ville se om flertallet holdt

Fremskrittspartiet og Høyre varslet at de ville presse fram full sal under voteringen, ifølge VG. Det er sjelden at saker behandles med alle representantene til stede. Frp ville nekte utbytting siden flertallet var så knapt.

– Her er det snakk om et skatteforlik med en enkelt stemmes overvekt. Da må vi som et minimum avklare om det faktisk er et flertall i Stortinget, sa Frp-nestleder Hans Andreas Limi til VG.

Utbyttingsordningen gjør at Stortinget har det korrekte forhold mellom partigruppene. Slik kan Stortinget sørge for at stemmegivningen stemmer overens med den partimessige sammensetningen. Men ettersom Frp nektet utbytte, ville de rødgrønne partiene bli presset til å møte med full stortingsgruppe også.

– Milliardærenes beste venner

Rødt har lite til overs for Frp og Høyres grep. Moxnes kaller det «påfallende» at Frp og Høyre sørger for full sal i saker hvor «milliardærenes penger står på spill».

– De har aldri krevd at hele Stortinget skal møte til votering i saker som ytelser til uføre og pensjonister, makspris på strøm eller andre saker som påvirker vanlige og fattiges pengebok. Frp og Høyre viser igjen at de er milliardærenes beste venner på Stortinget, sier han.

SV går for regjeringens opprinnelige forslag

Etter at de andre opposisjonspartiene brøt forhandlingene, sto kun SV og Rødt igjen. Partiene lyktes ikke å bli enige, og Ap og Sp vendte seg til Venstre og fikk med Pasientfokus – som har én representant innvalgt på Stortinget. Dette sikret flertall for forslaget. Partiene ble enige om en skattesats på 25 prosent – mens regjeringspartienes forslag lå på 35 prosent.

SV vil ikke stemme subsidiært for forslaget som regjeringspartiene, Venstre og Pasientfokus er enige om. I stedet vil de stemme for regjeringens opprinnelige forslag.

– Vi gir regjeringen muligheten til å få flertall på sin egen politikk som ligger i proposisjonen, sier SVs Kari Elisabeth Kaski til E24.

SV vil stemme for regjeringens opprinnelige lakseskattforslag, ifølge Kari Elisabeth Kaski. Foto: Hanna Johre / NTB

Så ingen grunn til å gi subsidiær støtte

Også SV har vurdert å stemme subsidiært for forslaget, men mente det var altfor dårlig ut fra hensyn til miljø og fordeling til at de ville støtte det. Kaski sier det ville bety at de støttet at mer av superprofitten blir igjen i selskapene.

– Forslaget er for svakt. Jeg mener det ville innebære at laksebransjen har nådd fram med sin lobbykamp som har svekket grunnrenteskatten vesentlig, sier hun.

SV så heller ingen grunn til støtte forslaget subsidiært som følge av Frp og Høyres finte. Avstemning i full sal ville ikke utgjøre noen forskjell, mener Kaski.

– Nei, det er det ikke er grunn til å tro. Det påvirket ikke vår beslutning, sier hun.

Rødt får ikke den skattesatsen partiet ønsket, men har vært tilhenger av å innføre en skattlegging av oppdrettsnæringen.

– Mens laksebaronene håver inn milliarder på våre felles naturressurser, går skoler og sykehjem i distriktene for lut og kaldt vann. Oppdretterne tjener seg rike på bruk av fellesskapets naturressurser og fjorder, og da er det rett og rimelig med en grunnrenteskatt på oppdrett, sier Moxnes.