I 2011 ville Ole oppgradere uteplassen ved huset. Nå har konflikten med kommunen vart i ti år

foto