Til det er det selvsagt bare å beklage.

Side 2 skal, som kjent, inneholde velvalgte ord om et dagsaktuelt tema, som oftest illustrert av Odd Klaudiusens utmerkede penn.

Men tekniske problemer, som ikke lot seg løse før avisen gikk i trykken, gjorde at vi ikke fikk lagt tekst og bilde på side 2 til torsdagens avis.

Riktignok kan lederen leses gratis på våre nettsider, men vi ønsket selvsagt at den også kom på trykk i torsdagens papiravis. Når det ikke gikk håper vi den er mer medgjørlig til å bli trykket i fredagens avis.

Igjen – beklager det inntrufne.