Det viser foreløpige tall fra strømbørsen Nord Pool.

I Midt- og Nord-Norge blir prisen 13,7 øre per kWh på sitt høyeste. Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Ser man bort fra støtten men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 99,2 øre. I Nord-Norge er det ingen moms, og i Nord-Troms og Finnmark er det heller ingen forbruksavgift.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil torsdag ligge på 15,7 øre per kWh. Det er 27,1 øre lavere enn på onsdag og 66,5 øre lavere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm torsdag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 23,2 øre per kWh. Deretter kommer Midt- og Nord-Norge med en døgnpris på 4,6 øre.

Den laveste kWh-prisen torsdag blir mellom klokken 23 og 00 i Nord- og Midt-Norge, da på 0,02 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 0,07 øre.

Tirsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 1,63 kroner per kWh og 0,4 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 1,12 kroner per kWh og 34,4 øre per kWh.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.