Norske gårdsbruk er blitt dobbelt så dyre på et tiår – billigere i Nord

foto