Britisk etterretning frykter offentliggjøring og debatt