Uzumcu: – En stor ære og oppmuntring til vårt arbeid