Luftambulanse tilkalt etter rideulykke i Steinkjer

foto