Oslo nevnes som mulig møteby for Trump og Kim

foto