Kraftig kursoppgang for Airbnb-aksjen under børsdebut