800.000 doser er klare til bruk i Storbritannia til uken

foto