Forbud mot papirfaktura kan spare samfunnet for milliarder