Beordrer Anundsen til ny gjennomgang av skrytefilm

foto