Legger fram kuttliste i helse og omsorg: Vil kutte nattevakter, redusere vasking og ha færre ledere

foto